Veroordeelde

Een probatietermijn en op te volgen voorwaarden worden opgelegd als straf

Autonome werkstraf als mogelijke straf voor het plegen van bepaalde feiten.

Opschorting of uitstel van straf (gevangenisstraf of boete) gekoppeld aan voorwaarden.