Over ons

De Justitiehuizen staan in voor:  

  • de justitiële begeleiding en het toezicht van daders in opdracht van de gerechtelijke en/ of administratieve overheden, gericht op het voorkomen van recidive;
  • het onthaal, het informeren, het bijstaan en doorverwijzen van slachtoffers van strafbare feiten in het kader van een gerechtelijke procedure;
  • het informeren en voorkomend doorverwijzen van burgers die betrokken zijn in een conflict of geconfronteerd worden met een gerechtelijke procedure;
  • het verstrekken van informatie aan de gerechtelijke en/ of administratieve overheden in functie van hun besluitvorming;
  • het ondersteunen van een coherent beleid met betrekking tot alternatieve wijzen van conflicthantering en sanctionering;
  • het uitvoeren en opvolgen van het elektronisch toezicht van veroordeelden en personen in voorlopige hechtenis;
  • beleidsvoorbereidend werk gericht op een coherente uitvoering van de opdrachten van de Justitiehuizen;
  • overleg en samenwerking met de andere gemeenschappen, de federale overheid en de magistratuur inzake het beleid en de uitvoering.

De Justitiehuizen bestaan uit een centrale dienst, 14 justitiehuizen verspreid over Vlaanderen en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET). Samen vormen zij een afdeling binnen het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid. In het kader van de zesde staatshervorming werden deze opdrachten overgeheveld van de federale overheid naar de Vlaamse overheid. Op 1 juli 2014 zijn de bevoegdheden overgeheveld, sinds 1 januari 2015 ook middelen en personeel.

 

Nuttige links

www.departementwvg.be: informatie over het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

www.vlaanderen.be: informatie over Vlaanderen en de Vlaamse overheid

www.werkstraf.be: informatie over mogelijkheden van de autonome werkstraf

Informatie over de opdrachten van de Justitiehuizen in het strafproces