Opening Justitiehuis Hasselt

  • 22 september 2016

Het Justitiehuis van Hasselt huldigt vandaag officieel haar nieuw gebouw in. Daarmee wordt een punt gezet achter verschillende voorlopige residenties. De inplanting in de stationsbuurt is ideaal gelegen, in de nabijheid van de rechtbank en het parket. Het Hasseltse justitiehuis is immers de spil in een samenwerkingsnetwerk met justitie en hulpverlening. Minister Vandeurzen is aanwezig bij deze officiële opening.

"Het justitiehuis van Hasselt investeert fors in de samenwerking met de hulpverlening. Dit doen we zowel structureel als projectmatig, zegt Katleen Vermaelen, directeur van het Justitiehuis van Hasselt."

"Zo is er een project BIS LIM, een proefproject voor heel Limburg, waarbij druggebruikers de mogelijkheid hebben om rechtstreeks contact op te nemen met een hulpverlener. De justitieassistenten Bemiddeling in strafzaken duwen mee aan dit project, door gebruikers te motiveren dit te doen. Op die manier vermijden we dat zij in de justitiële molen geraken", aldus Vermaelen. Dit is maar één van de vele voorbeelden van intensieve samenwerkingsverbanden met de hulpverlening.

Het Justitiehuis is ook een belangrijke partner in het LINK, waarmee partnergeweld op een geïntegreerde manier wordt aangepakt door een doorgedreven samenwerking tussen parket, hulpverlening, stad en justitie. "Heel snel zal hier ook een Family Justice Center geopend worden. We willen de samenwerking met onze hulpverleningspartners vandaag ook in de verf zetten. Het is belangrijk altijd constructief samen te werken."

Meer dan 1800 mensen per dag opgevolgd

Sinds het ontstaan van de Justitiehuizen in 1999, nam het aantal dossiers dat binnenkomt jaar na jaar aanzienlijk toe. Dit is ook zo voor het Hasseltse justitiehuis. In het Justitiehuis van Hasselt worden vandaag meer dan 1800 daders opgevolgd of begeleid in hun voorwaarden. Daarnaast zijn er meer dan 170 lopende dossiers in de dienst slachtofferonthaal. In 2016 alleen al kwamen meer dan 1000 nieuwe strafrechtelijke mandaten binnen, en daarnaast nog eens 95 aanvragen voor een sociaal onderzoek in het kader van een familiaal conflict.

De taken en opdrachten die de Justitiehuizen uitvoeren zijn divers. De justitieassistenten volgen, in opdracht van een magistraat, veroordeelden op die onder andere een werkstraf, probatiemaatregel, een voorwaardelijke invrijheidstelling kregen of die onder elektronisch toezicht staan. Ook in het kader van bemiddeling in strafzaken worden daders opgevolgd. Justitieassistenten maken een informerend verslag over een gezin op vraag van de familierechtbanken. Daarnaast kunnen er slachtoffers terecht om er de nodige begeleiding en informatie te krijgen tijdens de hele gerechtelijke procedure en hun rechten te doen gelden.

Het justitiehuis van Hasselt telt vandaag 41 medewerkers, waarvan 35 justitieassistenten, 5 administratieve medewerkers en 1 directeur.

Nieuwe wetten, nieuwe opdrachten

"Naast de samenwerking met de hulpverleningspartners wordt ook met de opdrachtgevers veelvuldig overlegd. Het contact met politierechtbank, correctionele rechtbank, familierechtbank en parket is voor het Justitiehuis van groot belang. We staan dikwijls samen voor bijzondere uitdagingen zoals nieuwe wetten uitvoeren – en er zijn er nogal wat de laatste tijd (internering, autonome probatie, autonoom elektronisch toezicht,…). We trachten daarbij zoveel mogelijk de instroom beheersbaar te houden en af te stemmen over de capaciteit binnen het Justitiehuis. Deze samenwerking verloop positief en dat willen we zeker en vast verder zetten," luidt het.

Contactgegevens en openingsuren van het Justitiehuis zijn beschikbaar via deze link.