Nieuws

  • 30 juni 2017

Persbericht - Wachtlijsten Justitiehuizen sinds begin 2016 in dalende lijn

De wachtlijsten bij de Justitiehuizen, die instaan voor de opvolging en begeleiding van alternatieve straffen en maatregelen zoals de werkstraf, de voorwaardelijke invrijheidstelling en het elektronisch toezicht, zitten sinds het begin van 2016 in een gestage dalende lijn.
  • 22 mei 2017

Jaarverslag 2016: het delen van verhalen zet aan tot verbinden

Vandaag publiceert het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het jaarverslag 2016. Het jaarverslag staat in het teken van verbinden.
  • 10 november 2016

Justitiehuis Ieper verhuist naar een nieuwe locatie

Vanaf 23 november 2016 verhuist het Justitiehuis van Ieper naar een nieuwe locatie. Het justitiehuis is gesloten vanaf 23/11 t.e.m. 25/11. Ze zijn opnieuw bereikbaar vanaf maandag 28/11. De telefoonnummers blijven behouden, het adres verandert naar
  • 18 april 2016

Verhuis Justitiehuis Hasselt

Het Justitiehuis van Hasselt is verhuisd naar een nieuwe locatie: Bampslaan 40, 3500 Hasselt. Het algemene telefoon- en faxnummer zijn gewijzigd: tel. 011 74 22 74 en fax 011 74 25 55.  Ook de persoonlijke telefoonnummers zijn gewijzigd.  
  • 18 februari 2017

Persbericht - Jaarcijfers 2015 van de Vlaamse Justitiehuizen

Vandaag stellen de Justitiehuizen hun jaarcijfers van 2015 voor. De jaarcijfers geven een kijk op het hoge aantal dossiers dat door de Justitiehuizen wordt opgevolgd. Het aantal opgelegde begeleidingen kent jaar na jaar een stijgende trend.
Opening Justitiehuis Hasselt
  • 22 september 2016

Opening Justitiehuis Hasselt

Het Justitiehuis van Hasselt huldigt vandaag officieel haar nieuw gebouw in. Daarmee wordt een punt gezet achter verschillende voorlopige residenties.
Bruggen bouwen
  • 7 december 2015

Persbericht - Naar een Vlaamse visie op de Justitiehuizen

Sinds 1 juli 2014 is Vlaanderen bevoegd voor de organisatie, de werking en de opdrachten van de Justitiehuizen en het elektronisch toezicht.  Sinds 1 januari 2015 zijn ook het budget en personeel overgeheveld.
  • 9 december 2016

200-tal diensten in Brussel-Halle-Vilvoorde werken met werkgestraften

Op donderdag 8 december organiseerde het Justitiehuis Brussel een ontmoetingsdag voor alle diensten die met hen samenwerken om werkgestraften te werk te stellen. Deze ontmoetingsdag werd georganiseerd om de diensten extra te ondersteunen in de tewerkstelling van de werkgestraften.
  • 22 september 2016

Slachtofferonthaal kwam al in actie voor meer dan 350 slachtoffers van de aanslagen in Brussel

6 maanden na de aanslagen in Maalbeek en Zaventem beheerst het gerechtelijk onderzoek niet langer de frontpagina’s van de kranten en zijn de meeste mensen teruggekeerd naar de gewone orde van de dag.
Bruggen bouwen
  • 16 november 2015

Conferentie Justitiehuizen op 7 december

De Justitiehuizen en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht werden als gevolg van de zesde staatshervorming overgeheveld van de federale overheid naar de Gemeenschappen.