Justitiehuizen

De justitiehuizen zijn verspreid over Vlaanderen en Brussel.

De justitieassistenten voeren de opdrachten van de justitiehuizen uit. Die opdrachten zijn ingedeeld in vier categorieën:

  • Strafrechtelijke opdrachten;
  • Burgerrechtelijke opdrachten;
  • Slachtofferonthaal;
  • Eerstelijnswerking.

De justitiehuizen zorgen voor de opvolging van daders op verzoek van de gerechtelijke of administratieve overheden, met het oog op het voorkomen van recidive. Zij bezorgen deze overheden de informatie die zij nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen.

De justitiehuizen zorgen ook voor informatie aan en bijstand van de slachtoffers van strafbare feiten. Daarnaast informeren ze de personen die vragen hebben over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de justitiehuizen behoren.